Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniSeminaria naukowe KTiL

Plan seminariów Katedry Transportu i Logistyki WN UMG

Lp

Termin 

Prelegent

Temat

1

10 Marzec2021

Dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. uczelni

Dobre praktyki w tworzeniu tekstów naukowych

2

Kwiecień 2020

Dr inż. Adam Kaizer

Model wspomagania decyzji podczas organizacji prac czerpalnych 

w portach morskich- program komputerowy

3

Maj 2021

Mgr inż.Aleksandra Wawrzyńska

Wpływ nieliniowej fali Stokesa na zachowanie się piaszczystego podłoża dna morskiego w sąsiedztwie monolitycznego falochronu pionowościennego 

4

Czerwiec 2021

Mgr Karolina Kondracka

Wyzwania dotyczące sektora TSL w obliczu kryzysu pandemicznego