Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w Gdyni

Seminaria naukowe KTiL

08.10.2018  mgr inż. Adam Kaizer - Model wspomagania decyzji podczas organizacji prac czerpalnych w portach morskich 

15.11.2018 dr hab. Leszek Smolarek - Modelowanie sochastyczne w systemach transportowych 

06.12.2018 mgr inż. Monika Ziemska - Modelowanie niezawodności operacyjnej miejskiej sieci transportowej w aspekcie oddziaływania portu i zakłóceń w sieci 

17.01.2019 mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska - Infrastruktura w żegludze śródlądowej w świetle rewitalizacji rzeki Wisły