Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniDydaktyka

Pracownicy Katedry Transportu i Logistyki prowadzą zajęcia na kierunku Transport na uruchomionych od roku akademickiego 2009/10 studiach na specjalnościach:

1. Transport i Logistyka 
(TiL - I stopień),

2. Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne 
(MSTiL - II stopień),

3. Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego
(MSTiL - II stopień).

Od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi się rekrutację w następującym układzie:

  1. Semestr zimowy:
    • I stopień studia stacjonarne, specjalność TiL
    • I stopień studia niestacjonarne, specjalność TiL
    • II stopień studia niestacjonarne, specjalność MSTiL.
  2. Semestr letni:
    • II stopień studia stacjonarne, specjalność MSTiL.