Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniWytyczne do pisania prac dyplomowych

Prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Katedry Transportu i Logistyki:

  • 1 egzemplarz pracy w sztywnej oprawie;
  • 1 egzemplarz pracy zbindowany, zadrukowany dwustronnie;
  • 1 płyta CD lub DVD z nagraną pracą w formacie .pdf;
  • 2 fiszki bibliograficzne;
  • OŚWIADCZENIE (!) - drukowane na odwrocie strony tytułowej załączone w każdym egzemplarzu pracy inżynierskiej/magisterskiej.