Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w Gdynidr hab. inż. Jakub Montewka prof. UMG

Ostatnie uaktualnienie: 12.10.2020

Z ostatniej chwili

  • Konsultacje w semestrze zimowym.
  • Od 23 marca 2020 do odwołania konsultacje prowadzone są w formie online meeting z wykorzystaniem aplikacji Teams. Link do spotkań podany jest poniżej. Będę dostępny w każdy wtorek od 1145 do 1245 oraz środę od 1015 do 1115. 
  • W każdej innej sprawie, nie wymagającej bezpośredniej rozmowy, proszę o kontakt mailowy - j.montewka (at) wn.umg.edu.pl.

Aktualności

Godziny konsultacji oraz miejsce:

Mój gabinet

  • C125 w budynku C przy ulicy Morskiej.

Dydaktyka

Środki Transportu wykłady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Systemy Transportowe wykłady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Środki Transportu Wewnętrznego wykłady

Wykład monograficzny i fakultatywny

 

Skala ocen

Przy ocenianiu prac przyjęto następującą skalę ocen:

skala ocen


Dla dyplomantów i doktorantów

Zanim przystąpisz do pisania pracy, zapoznaj się proszę z materiałami na temat tego jak pisać pracę dyplomową, co jest plagiatem a co nie, oraz jak poprawnie przytaczać prace innych autorów. Ponadto istotne jest zaznajomienie się z wymaganiami edytorskimi stawianymi przez Wydział Nawigacyjny UMG.

Wymogiem jest, aby każda praca pisana pod moim kierunkiem posiadała odpowiednią strukturę, zawierającą 1) wstęp, 2) opis metod oraz źródeł danych, 3) opis modeli oraz uzyskanych wyników, 4) dyskusję oraz wnioski. Taka struktura nazywana jest w skrócie IMRAD (Introduction, Methods and data, Results And Discussion). Szczegółowe wytyczne dotyczące IMRAD znajdziesz w linku poniżej.

Wiedza ta znacznie ułatwi pracę z tekstem, zarówno w warstwie koncepcyjnej jak i wykonawczej. Niezastąpionym narzędziem do bezbolesnej pracy z bibliografią (poprawny format odwołań, oraz bardzo łatwe dodawanie kolejnej pozycji do listy i uaktualnianie odwołań w tekście) jest program do zarządzania bibliografią. Zalecam, aby każdy dyplomant, piszący pracę z moją pomocą, z takiego narzędzia korzystał. Krótki opis tego typu narzędzi znajduje się w jednym z odnośników poniżej. Osobiście preferuję produkt oferowany przez Mendeley (bardzo szerokie możliwości), oczywiście wybór narzędzia jest dokonywany przez dyplomanta.  

Bardzo proszę zapoznać się także z materiałami traktującymi o tym co jest, a co nie jest plagiatem. Każda praca jest sprawdzana przez system antyplagiatowy, który wyłapuje zdania oraz frazy pochodzące z innych źródeł. Zbyt duża ilość podobieństw z innymi źródłami skutkuje koniecznością poprawy pracy oraz wprowadzania modyfikacji. Aby tego uniknąć należy, już na najwcześniejszym etapie, pogodzić się z myślą, że pracę trzeba pisać samodzielnie i własnymi słowami.   

Zanim przyjdziesz na konsultacje, aby zapytać o to co ma być w Twojej pracy, przeczytaj poniższe infomracje. Bez wiedzy tam zawartej, spotkanie na konsultacjach nie będzie owocne, ponadto otrzymasz zapewne radę aby w pierwszej kolejności szczegółowo zapoznać się z poniższymi materiałami :) 

Poradnik o tym jak pisać pracę dyplomową

How to write a thesis? - interesujący i przystępnie napisany materiał dla studentów kierunków technicznych. 

Struktura IMRAD

Wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nawigacyjnym

Przewodnik antyplagiatowy

Kilka słów o programach do zarządzania bibliografią

O tym jak napisać artykuł naukowy


Moje zainteresowania naukowe

Być może jesteś zainteresowany pracą naukową na Uczelni, lub przystąpieniem do zespołu naukowego, którym kieruję. Nasz zespół zajmuje się tematami związanymi z rozwijaniem metod oceny ryzyka oraz bezpieczeństwa w morskich systemach transportowych, włączając w to bezpieczeństwo środowiska morskiego; analizą bezpieczeństwa statków autonomicznych oraz ich opłacalnością ekonomiczną. Aktywnie współpracujemy z ośrodkami naukowymi w kraju oraz za granicą zajmującymi się pokrewną tematyką.

Poza naszą Uczelnia, pełnię obowiązki profesora na Uniwersytecie Aalto w Finlandii oraz w Wuhan University of Technology w Chinach.

Moje profile na portalach naukowych: