Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniKatedra

Katedra Transportu i Logistyki (wcześniej Katedra Systemów Transportowych) rozpoczęła swą działalność w 1998 roku. Została utworzona jako jednostka dydaktyczno-naukowa Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, scalająca i koordynująca funkcjonowanie specjalności na kierunku Transport
Od roku akademickiego 2009/10, pełni tę rolę wobec nowo uruchomionych specjalności TRANSPORT I LOGISTYKA (TiL - studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne) oraz MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE (MSTiL - studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne).

Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni

Współpracując z wieloma instytucjami, Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych i logistycznych oraz międzynarodowej polityki transportowej. 

Szczególnym obszarem zainteresowania KST jest problematyka związana z funkcjonowaniem morskich systemów transportowych i logistycznych, a w tym z budową, eksploatacją, zarządzaniem i rozwojem systemów portowych w ich rozlicznych relacjach przestrzennych, technicznych, ekonomicznych, prawno-administracyjnych i społecznych z otoczeniem tak krajowym, jak i międzynarodowym.

W procesie dydaktycznym i badawczym Katedra Transportu i Logistyki współpracuje m. in. z: Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Szczecińskim, Akademią Morską w Szczecinie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutem Morskim w Gdańsku Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Urzędami Morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, Zarządami Portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, Urzędem Miasta Gdynia oraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich.