Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w Gdynidr hab. inż. Jakub Montewka prof. UMG

Ostatnie uaktualnienie: 16.05.2019

Z ostatniej chwili

  • konsultacje w dniu 16.05.2019 odbywają się w godzinach 1500-1600.  

Aktualności

Godziny konsultacji w trakcie semestru zimowego:

  • czwartek, godzina 1230-1400

Miejsce

  • gabinet C125 znajdujący się w budynku C przy ulicy Morskiej.

Dydaktyka

Środki Transportu wykłady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Systemy Transportowe wykłady - studia stacjonarne i niestacjonarne

Środki Transportu Wewnętrznego wykłady

Wykład monograficzny i fakultatywny

 

Skala ocen

Przy ocenianiu prac przyjęto następującą skalę ocen:

skala ocen


Dla dyplomantów i doktorantów

Zanim przystąpisz do pisania pracy, zapoznaj się proszę z materiałami na temat tego jak pisać pracę dyplomową, co jest plagiatem a co nie, oraz jak poprawnie przytaczać prace innych autorów. Ponadto istotne jest zaznajomienie się z wymaganiami edytorskimi stawianymi przez Wydział Nawigacyjny AM. 

Wiedza ta znacznie ułatwi pracę z tekstem, zarówno w warstwie koncepcyjnej jak i wykonawczej. Niezastąpionym narzędziem do bezbolesnej pracy z bibliografią (poprawny format odwołań oraz bardzo łatwe dodawanie kolejnej pozycji do listy i uaktualnianie odwołań w tekście) jest program do zarządzania bibliografią. Zalecam, aby każdy dyplomant, piszący pracę z moją pomocą, z takiego narzędzia korzystał. Krótki opis tego typu narzędzi znajduje się w jednym z odnośników poniżej. Osobiście preferuję produkt oferowany przez Mendeley (bardzo szerokie możliwości), oczywiście wybór narzędzia jest dokonywany przez dyplomanta.  

Poradnik o tym jak pisać pracę dyplomową

How to write a thesis? - interesujący i przystępnie napisany materiał dla studentów kierunków technicznych. 

Wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nawigacyjnym

Przewodnik antyplagiatowy

Kilka słów o programach do zarządzania bibliografią

O tym jak napisać artykuł naukowy


Zainteresowania naukowe

Moje profile na portalach naukowych: